CHÍNH SÁCH THU MUA MÁY CŨ

1. Điều kiện thu mua máy cũ:

 • Là các sản phẩm máy chiếumang thương hiệu Beecube.
 • Sản phẩm phải được giữ nguyên 100% hình dạng ban đầu, không trầy xước, cấn móp.
 • Sản phẩm không ngấm chất lỏng, không bị lỗi phát sinh do người dùng.
 • Sản phẩm chỉ được sử dụng cá nhân, không sử dụng cho mục đích thương mại.
 • Bộ sản phẩm còn đầy đủ phụ kiện và khuyến mãi đi kèm, nếu mất sẽ bị thu phí thêm (chi tiết ở mục 2.3).
 • Sản phẩm có thể mở, tắt nguồn, không lỗi khởi động.

2. Mức phí thu mua máy cũ:

 • Đối với trường hợp máy còn mới, không trầy xước, cấn móp:
 • Trong 15 ngày đầu tiên: Thu phí 10% giá trị hóa đơn (tức mua lại thiết bị với giá 90% giá trị hóa đơn).
 • Trong tháng đầu tiên không bao gồm 15 ngày đầu tiên: Thu phí 20% giá trị hóa đơn (tức mua lại thiết bị với giá 80% giá trị hóa đơn).
 • Từ tháng 2 – tháng 12: Thu phí tăng 5%/tháng (Tối đa 40%).
 • Sau 1 năm kể từ ngày mua: Thu phí theo thỏa thuận.
 • Ví dụ: Bạn mua máy chiếu Beecube X2 Maxvới giá 3.990.000đ vào ngày 01/01/2022.
  • Vào ngày 10/01/2022 bạn muốn đổi, trả hàng thì Beecube sẽ thu phí 10% (399.000đ), tức thu mua với giá 3.990.000đ – 399.000đ = 3.591.000đ.
  • Vào ngày 20/01/2022 bạn muốn đổi, trả hàng thì Beecube sẽ thu phí 20% (798.000đ), tức thu mua với giá 3.990.000đ – 798.000đ = 3.192.000đ.
  • Tương tự, khi bạn bán vào tháng 2 phí là 25%, tháng 3 là 30%, tháng 4 là 35%, tháng 5 – tháng 12 là 40%.
  • Đối với trường hợp máy xước, cấn móp, không giữ được nguyên trạng ban đầu:
 • Mức phí như ở mục 2.1 nhưng thu thêm phụ phí tùy vào tình trạng máy theo thỏa thuận.
  • Đối với trường hợp thiếu phụ kiện, khuyến mãi đi kèm:
  • Trừ phí bằng 100% giá trị phụ kiện, khuyến mãi.