Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục đích thu thập

Beecube thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các mục đích:

– Đơn hàng: Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn;

– Dịch vụ chăm sóc khách hàng: Bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi của bạn;

– Dịch vụ bảo hành: Để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn bảo hành của bạn;

– Theo yêu cầu của pháp luật: Tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, Beecube có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Phạm vi thu thập

Beecube thu thập thông tin khách hàng khi:

– Khách hàng giao dịch trực tiếp với Beecube

Thông tin cá nhân của các bạn cung cấp chủ yếu trên trang mua sắm điện tử beecube.vn. Thông tin bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại, email, chi tiết thanh toán, chi tiết thanh toán bằng thẻ hoặc chi tiết tài khoản ngân hàng. 

– Các nguồn hợp pháp khác

Beecube có thể thu thập thông tin của bạn trên các nguồn hợp pháp khác.

3. Thời gian lưu trữ

– Thông tin khách hàng được lưu trữ cho đến khi nhận được yêu cầu huỷ bỏ của khách hàng.

– Mọi thông tin của khách hàng đều được lưu trữ trên máy chủ của Beecube.

4. Thông tin Khách hàng đối với bên thứ ba

Beecube cam kết không cung cấp thông tin khách hàng với bất kì bên thứ ba nào, trừ những trường hợp sau:

– Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho Beecube liên quan đến thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật các thông tin cá nhân.

– Beecube có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến trang mua sắm điện tử beecube.vn và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Beecube yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.

– Các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục địch được nêu tại Mục 1 và luôn áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.

– Yêu cầu pháp lý: Beecube có thể tiết lộ các thông tin cá nhân nếu điều đó do luật pháp yêu cầu và việc tiết lộ như vậy là cần thiết một cách hợp lý để tuân thủ các quy trình pháp lý.

– Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, người mua sẽ có quyền truy cập thông tin được Beecube lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân.

5. An toàn dữ liệu

Beecube luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng, chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

– Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: Beecube lưu trữ thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Beecube tuân theo các tiêu chuẩn ngành, pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, Beecube sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Các thông tin thanh toán: được bảo mật theo tiêu chuẩn ngành.

6. Quyền lợi của khách hàng đối với thông tin cá nhân

– Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho Beecube và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

7. Yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân

– Khách hàng có quyền yêu cầu xóa bỏ hoàn toàn các thông tin cá nhân lưu trữ trên hệ thống của Beecube bất cứ khi nào.

– Khách hàng gửi thư điện tử về địa chỉ maychieubeecube@avus.vn để yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân hoàn toàn khỏi hệ thống.

8. Tổ chức tiếp cận thông tin:

– Công Ty TNHH Savu

9. Tổ chức tiếp cận thông tin:

– Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc thực tế việc thu thập, quản lý thông tin cá nhân của Beecube, xin vui lòng liên hệ với Beecube bằng cách:

  • Gọi điện thoại đến hotline: 1900 989 985
  • Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: maychieubeecube@avus.vn
  • Đến địa chỉ: Số nhà 2, ngõ 91A Lý Nam Đế, Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội